Kovács Anikó – pedagógiai asszisztens

Vicsai Editet távolléte alatt helyettesíti.